Hem

Boxholms Musikkår är en förening som länge funnits och som varje år framträder i olika sammanhang inom och utom kommunen. Vartannat år arrangerar även Musikkåren Boxholms Blåsmusikfestival, den största händelsen i Boxholm. Nästa gång Musikfestivalen arrangeras är 26 juli 2017, mer information finns under fliken ”Musikfestival”